Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between doodlebug1 and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. aventador
    06-04-2016 11:35 PM - permalink
    aventador
    http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán c̣n có thể dùng tài chính tiền bạc lương thực để ḱm hăm ngài, nhưng ngài lại…. vừa có binh, vừa có tiền, vừa có địa bàn ….. ba thứ kết hợp lại, có bậc quân chủ nào yên tâm nổi?
    -Nhược điểm thứ tư, đối thủ của ngài! Đây mới là điểm khiến tôi lo lắng nhất! Từ xưa đến nay trên vũ đài chính trị, không sợ ngươi cường đại, chỉ sợ ngươi không có đối thủ! Bởi v́ một khi ngươi không có đối thủ sẽ dẫn đến sự cố kị của quân vương. Tôi đă từng nghiêm cứu kĩ cơn chính biến hơn hai năm trước, lại từng nghe thầy Lam Hải của tôi phân tích sự đấu đá trong hoàng thất. Hoàng đế bệ hạ Augustine VI bây giờ, năm