Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Miastyle Miastyle is offline

WAHM Regular

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-04-2016 10:58 PM - permalink
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán quân chết tiệt. bọn chúng làm cái chó má ǵ vậy! Ông đây phải kiện các ngươi! Kiện các ngươi vi phạm quân lệnh, làm chậm trễ kỵ binh, kiện cho các ngươi tang gia bại sản!!!
  Hai bên phó tướng thấy thống soái như vậy không khỏi sửng sốt một chút, lại nghe Andre tướng quân mắng:
  -Phái người đi tới nói cho Alien, bảo hắn không phải bị dở hơi à! Kẻ khác đem cổng chính bịt mất, chẳng lẽ hắn không biết từ bên cạnh công vào à!!!
  Khoái mă chạy đi truyền lệnh. Thống lĩnh kỵ binh Alien nghe xong trong ḷng không khỏi thầm mắng:
  -Từ bên cạnh công vào? Không thấy có chiến hào hay sao!
  Chính là hắn cũn

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: 06-22-2013
 • Referrals: 0