Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between beFragrant and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-04-2016 11:57 PM - permalink
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán au đó Rohart đă mở ra một chương mới trong chính cuộc đời của hắn!!
  Thân là một đứa con trai của thợ mộc, theo lẽ thường th́ suốt đời hắn sẽ chẳng có cơ hội tiếp xúc ma pháp. Nhưng khi thấy giáo quan ngồi trên chổi bay lượn trên không th́ Rohart đă hiểu ra! Đây là ma pháp! Ma pháp thần ḱ!! Hơn nữa bản thân ḿnh cũng sẽ có cơ hội cưỡi chổi bay trên trời giống như giáo quan!
  Đám người Rohart sớm đă thông qua việc kiểm tra ma lực kết quả đều không tệ. Vốn là một người b́nh thường, nếu xét theo tiêu chuẩn ma pháp sư mà nói th́ Rohart không có tư chất trở thành ma pháp sư: Rohart có lực tinh thầ