Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between C3D4R and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-04-2016 11:43 PM - permalink
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán ỡng của loài người các ngươi bây giờ chính là Quang Minh nữ thần... cũng là nữ thần của các ngươi trong thời đại thần thoại. Nhưng... Bây giờ thế giới loài người các ngươi, tôn giáo và giáo lư đều chỉ tuyên dương nữ thần là vị thần duy nhất ẩên thế giới... Là vị thần duy nhất của loài người. Như vậy... Ares ở đâu? Vị thần từng cầm thần thương đánh bại Ma thần, đánh bại chư thần, là vị thần cường đại nhất của loài ngươi! Nhưng tại sao bây giờ ngay cả trong lịch sử của các ngươi cũng không hề ghi lại sự tồn tại của ông ta?
  Đỗ Duy ngơ ngác.
  Tinh linh vương Lạc Tuyết chậm răi nói:
  - Ares mới là