Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between angelasambition and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. aventador
    06-04-2016 10:32 PM - permalink
    aventador
    http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán chạy về quân đ̣an Tây Bắc. Nhưng thực lực của Aragorn "thức tỉnh" là thế nào chứ? Đỡ được một đ̣n của hắn mà không chết, đă là ḱ công do hoàn mĩ thể của Cybaster lập nên rồi. Nhưng hắn lại có một khuyết điểm chí mạng của "Hoàn mĩ thể" là nếu dùng quá độ sẽ mất đi lí trí. Miễn cưỡng khôi phục thương thế chạy về Tây Bắc, tác dụng phụ của "hoàn mĩ thể" lập tức bạo phát. Hơn nữa v́ trị liệu vết thương do Aragorn gây ra, hoàn mĩ thể đă vượt qua giới hạn của bất kỳ lần sử dụng nào trước đó.
    Cybaster lần này phát điên, đến cả pháp thuật Đại Tuyết Sơn của Ruga cũng không cách nào xoa dịu. Hắn đă bi