Go Back   WAHM Forums - WAHM.com

Conversation Between foy.kath and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-04-2016 11:10 PM - permalink
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán c nh́n Đỗ Duy:
  -Chính là, chẳng lẽ lần này phải nuốt giận xuống? Các ngài có thể chịu nhưng quân đoàn Bạo Phong của ta nhịn không được. Tướng sĩ chết trận đều là giống nhau, dựa vào cái ǵ mà quân công đều bị quân cận vệ vương thành giành lấy? Chém đầu hơn vạn người? Đau Con Mắt Alpay, ông đây cũng đă gặp qua chuyện giành giật quân công, nhưng như vậy vô sỉ thật đúng là lần đầu tiên nh́n thấy!
  Đỗ Duy cười cười, nhẹ nhàng nói:
  - Tướng quân Andre, câu này th́ ngài nó sai rồi… Alpay chỉ mới là đem phần công báo này đưa đến cho ta xem, phê hay không phê c̣n chưa quyết định được. Hơn nữa ngươi đ